Fest och möteslokal

Hyrespriser för lokalens olika alternativ:

Hela HB inkl. kök och utrustning för 80 pers.

1500.-/2 dygn.      Medlemmar 1000:-/ 2 dygn.

1000:-/dygn.           Medlemmar 700:-/ dygn

Lilla salen kortare möten(max 4 tim.) 200:-

 

Den som hyr bygdegården skall vara minst 25 år och närvara vid arrangemanget.

 

Kontakta Olle eller Lisa Carlstedt

Tel: 070 - 230 64 13

Mail  olleaklagare@hotmail.com

 

Betalning sker till: BG 227-2185