Drönarfilm Bergsjöbygdegård. 

Drönarfilm över Bergsjö Bygdegård, filmat av Johan Eriksson som har anknytningar till trakten.

Stort tack riktar vi till honom.