Om restriktionerna tillåter kommer det att blir loppmarknad 24/7 kl.10-12. Se mer info närmare.