Ordförande

Olle Carlstedt

Bergsjö 4

68194 Kristinehamn

0550-54107

70-2306413

olleaklagare@hotmail.com

Vice ordförande

Inga-Lill Fröding

Stenstaliden 6A

68136 Kristinehamn

0550-12901

070-9272931

soderberg.froding@telia.com

Sekreterare

Carin Hellström

 Grenviken 4

68194 Kristinehamn

0550-411622

073-9283671

carin.hellstrom@gmail.com

Kassör

Eva Lönnström

Bergsjötorp

68194 Kristinehamn

0550-55034

073-0528632

 

eva.lonnstrom@hotmail.com

Ledamot

 Stewart Dawson

Bergsjö Solhem
68194 Kristinehamn
076-1414093 stewart.dawson@telia.com

Ledamot

Jonny Lönnström

Bergsjötorp

68194 Kristinehamn

0722170657 jonny.lonnstrom@hotmail.com

Ledamot

Thomas Lindvall  

Bergsjö
68194 Kristinehamn   

0739588188

thomaslindvall51@gmail.com 

Suppleant         Gunilla Nilsson          -                                    070 3653307     gunilla-N-60@hotmail.com
                                                                     

 

Suppleant          Vakant